Tjänster

 

 

Föreläsning

Föreläsningen riktar sig till alla (oavsett verksamhet) som vill utvecklas och skapa förutsättningar för ett bättre välmående och förbättrade prestationer. Föreläsningen innehåller olika avsnitt om både Mitt bästa Jag och Tillsammans med andra, konkreta verktyg samt dela med sig av egna reflektioner och ta del av andras.
Dagkonferens och deltagarmaterial ingår. Erbjuds även i digitalt format.

Pris: 3 600 kr/deltagare exkl. moms (4 500 kr inkl. moms)

Företagsanspassad föreläsning

Föreläsningen riktar sig till  företag som vill utbilda en större eller mindre grupp i samma metod och koncept. Under dagen får gruppen ta del av innehåll från både Mitt bästa Jag och Tillsammans med andra, konkreta verktyg, dela med sig av egna reflektioner och utvecklas tillsammans som grupp. Erbjuds även i digitalt format.

Pris: 3 600 kr/deltagare exkl. moms (max 30 deltagare) eller fråga om offert info@ledarjag.se 

Mejlkurs 

Mejlkursen innefattar åtta utskick, ett utskick per vecka. Utskick 1-4 handlar om Mitt bästa Jag och utskick 5-8 om Jag – tillsammans med andra. Vi bjuder på vårt koncept och vår metod tillsammans med konkreta verktyg och uppmaningar om att genomföra uppgifter till nästkommande vecka. Ett enkelt sätt för deltagaren att på egen hand ta del av vår metod mot utveckling och ständig förbättring.

Pris: 1 200 kr/deltagare exkl. moms (1500  kr inkl. moms)

Personligt stöd

För individ som deltagit i vår föreläsning så finns det möjlighet till fortsatt stöd genom personlig coachning. Stödet ger vi på olika sätt utifrån önskemål, som återkoppling via mejl eller i form av individuella samtal. Erbjuds även i digital form.

Pris:  2 300kr/h exkl. moms. (2 875 kr/h inkl. moms)

Grupputveckling

Om du vill utveckla din grupp och är intresserad av att komma i kontakt med oss, för att ta del av Mitt bästa LedarJag är du varmt välkommen att kontakta oss.

Företagsinternt utbildningspaket

  • Föreläsningsdag företag
  • Mejlkurs
  • Workshop

Om du är intresserad av att komma i kontakt med oss för att ta del av Mitt bästa LedarJag i ett anpassat format är du varmt välkommen att kontakta oss.

”Mitt bästa LedarJag har inte bara givit mig ovärderliga insikter och kunskaper kring ledarskap såväl i arbetslivet som privat utan gav mig också fantastiska verktyg för att kontinuerligt fortsätta att utvecklas. Upplägget med återkoppling varje vecka motiverade och utmanade mig att använda metoderna och verktygen på olika sätt och jag är övertygad om att jag kommer ha stor nytta av det jag lärt mig genom Mitt bästa LedarJag i framtiden.”

Referens Mitt bästa LedarJag Desiree Örden

Desirée Ördén

IKEA of Sweden

”Med Mitt bästa LedarJag har jag äntligen fått rätt verktyg för att leda mig själv, vilket är en förutsättning för att leda andra.”

Referens Mitt bästa LedarJag Staffan Spjuth, Visma SPCS AB

Staffan Spjuth

”Mitt Bästa Ledarjag är en konkret, tydlig och oerhört inspirerande utbildning.
Metoderna är enkla och hjälper dig till smartare vägar mot dina mål, oavsett område de är uppsatta i.
Tydliga vinster med Mitt bästa LedarJag är mer arbete utfört på samma gång som man får mer tid över till annat.
Utöver det har jag känt ökat energi i livet och jag ser ett klart samband till metoderna jag lärde mig på kursen.”

Peter Axtelius

Simhoppstränare, Södertälje Simsällskap