Om oss

Anna Lindberg

Anna Lindberg

Elitidrottare i simhopp på hög internationell nivå i 16 år. Presterat vid fem OS, från Atlanta 1996 till London 2012 samt tagit sex EM-guld och 73 SM-guld.

Sandra Ruuda

Sandra Ruuda

Erhållit Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld för sitt ledarskap. 30 års erfarenhet av verksamhetsledning, styrelsearbete samt att verka som chef.

Varför Mitt bästa LedarJag?

Hösten 2014 träffades vi av en slump i samband med ett företagsevent i Växjö. Det fanns många gemensamma nämnare och upplevelser som gjorde att vi båda blev intresserade av att börja samarbeta. Ledarskapet och vår förståelse för dess betydelse har både påverkat och fascinerat oss. Vi har olika kunskap och erfarenheter som kompletterar varandra i frågor som rör ledarskapet. Vi var överens om att det är det hårda arbetet som gör skillnad.

Mitt bästa LedarJag med Anna Lindberg och Sandra Ruuda

Vi ville utforma ett koncept som bygger på att göra. Metoden skulle vara enkel, det är tillräckligt svårt att göra arbetet. Därför bygger vårt koncept på ett enkelt språk och enkla verktyg som kan appliceras direkt oavsett verksamhet. Vårt koncept grundar sig på vetenskapliga teorier och metoden bygger på en klassisk förbättringscykel, planera- genomföra- följa upp och förbättra. Efter att ha identifierat individens nuläge fokuserar vi på metoden och ständig förbättring. Det är inte metoden i sig som är komplicerad, utmaningen ligger i det hårda arbete som krävs för att individen ska göra en förflyttning från nuläge till nyläge.